คนละครึ่งเฟส 5 รับสิทธิ 800 บาท กับเรื่องควรรู้ก่อนยืนยันสิทธิ-ลงทะเบียน

 

คนละครึ่งเฟส 5 รับสิทธิ 800 บาท รวมเรื่องที่คนเก่า-คนใหม่ ควรรู้ก่อนยืนยันสิทธิ-ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 วงเงิน 21,200 ล้านบาท โดยตั้งเป้ากับกลุ่มผู้ที่จะได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 26.5 ล้านคน โดยกำหนดเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือคนละไม่เกิน 400 บาท นาน 2 เดือน (เดือน 1 ก.ย.-31 ต.ค. 65) รวมได้รับคนละ 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่ง ซึ่งคนเก่า-คนใหม่ ที่จะร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องรู้เงื่อนไขและรายละเอียดการใช้สิทธิ รับสิทธิเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เสียก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตอย่างไรบ้าง

เงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เฟส 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

 • ผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565
 • ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การยืนยันสิทธิ

 • ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 จะได้รับการยืนยันสิทธิผ่านข้อความจากแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือข้อความสั้น (SMS)
 • การยืนยันสิทธิจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.
 • หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

คนละครึ่งเฟส 5 จ่ายอะไรได้

 • สิทธิซื้ออาหาร เครื่องดื่ม จากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • รัฐบาลสนับสนุนเงินค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น
 • จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการดังกล่าวนี้ด้วย
 • ประเภทสินค้าและบริการ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และบริการขนส่งสาธารณะ

ระยะเวลาคนละครึ่งเฟส 5

 • ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565

คนละครึ่งเฟส 5 ได้วงเงินเท่าไหร่

 • คนละ 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง วันละไม่เกิน 150 บาท

จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์

 • 26.5 ล้านคน

การเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการร้านค้า

 • ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร
 • ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
 • ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ

 

ขอบคุณที่มา สนุกดอทคอม