เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คลังเลื่อนประกาศผล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ออกไปก่อน

 

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ คลังขอเลื่อนประกาศผล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ออกไปก่อน

กระทรวงการคลัง อัปเดตการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ ว่าเนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 

ขอบคุณที่มา สนุกดอทคอม