“ประตูบ้าน” จุดสำคัญของฮวงจุ้ย

การวางตำแหน่งประตูรั้วบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย

 

 

 

การวางตำแหน่ง “ประตูบ้าน” ให้ถูกหลักของฮวงจุ้ย

วันนี้ทางทีมงาน HUAY FIN จะขอนำเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประตูบ้าน ในที่นี้ก็จะหมายถึง ประตูรั้วบ้าน กับประตูเข้าบ้าน เพราะถือว่า ประตูบ้านเป็นด่านแรกในการรับพลังชี่เข้ามาสู่บ้านของทุกท่าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ประตูบ้านถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ และพิจารณาว่า บ้านนี้ฮวงจุ้ยดีหรือไม่ดี ไม่ควรละเลยเด็ดขาด เพราะถือว่า ทางเข้าบ้านที่ไม่ถูกต้องตามหลักจะทำให้สิ่งดีๆทั้งหลายจะไม่ไหลเข้าบ้าน โดยวันนี้ทีมงานจะนำเสนอข้อมูลที่สำคัญที่เป็นหลักเกณฑ์ในการดูและวางตำแหน่งของประตูบ้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ย 10 ข้อดังนี้

1. การวางประตูบ้านรับกระแสวิ่งเข้า

หลักการพิจารณากระแสวิ่งเข้า ให้นึกถึงเวลาทุกท่านขับรถเข้าสู่ตัวบ้าน โดยเฉพาะประตูรั้วจะต้องดูกระแสวิ่งเข้าเป็นหลัก ตามหลักฮวงจุ้ย เช่น กระแสวิ่งด้านซ้าย ให้เปิดประตูด้านขวา หากกระแสวิ่งด้านขวา ให้เปิดประตูด้านซ้าย

 

 

ตำแหน่งประตู รับกระแสวิ่งเข้า

 

2. ประตูบ้านอยู่ตำแหน่งมังกร

หากจะนำหลัก ฮวงจุ้ยเสือขาว-มังกรเขียว ประตูรั้วบ้านจะต้องอยู่ด้านซ้ายของบ้านเสมอ เพราะถือว่าตำแหน่งมังกรเป็นตำแหน่งใหญ่ แต่หากจะวางประตูรั้วตามหลักฮวงจุ้ยเสือขาว ประตูรั้วบ้านจะต้องอยู่ด้านขวาของตัวบ้าน แต่อย่างไรก็ตามก็หลักเกณฑ์นี้ยังไม่ใช่หลักเกณฑ์สำคัญเท่ากับการดูกระแสวิ่งเข้ามาควรจะนำหลักเกณฑ์ทั้ง 2 มาพิจารณาประกอบคู่กัน

 

ประตูบ้านตำแหน่งมังกร

 

3. ประตูรั้วเข้าอยู่ตรงกลาง

หลักฮวงจุ้ยจะให้วางประตูรั้วไว้ตรงกลางบ้านได้เฉพาะบ้านหลังใหญ่เท่านั้น เพราะกระแสที่วิ่งเข้าชนตัวบ้านไม่ได้ หรือชนตัวบ้านน้อยมาก แต่หากบ้านพื้นที่น้อย แล้ววางประตูไว้ตรงกลางบ้าน กระแสที่วิ่งเข้าจะชนตัวบ้านสูงมาก ถือว่าไม่ดี

 

ประตูรั้วกลางบ้าน เฉพาะบ้านหลังใหญ่

 

4. ประตูรั้วบ้านห้ามอยู่ตรงกับประตูบ้านเด็ดขาด

กฏข้อห้ามทางฮวงจุ้ย ห้ามไม่ให้ประตูรั้วบ้านตรงกับประตูบ้าน เพราะกระแสจะวิ่งเป็นเส้นตรงเข้าสู่ตัวบ้าน ถือว่าเป็นกระแสที่ไม่ดี ห้ามวางตรงกันโดยเด็ดขาด แต่ตำแหน่งที่ดีที่สุด ควรวางประตูรั้วบ้านเฉียงกับประตูเข้าบ้าน

 

ห้ามประตูรั้วตรงกับประตูบ้าน

 

5. หน้าประตูรั้วต้องโล่ง

ประตูรั้วเข้าบ้าน หากมีสนามมีที่โล่ง ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าดีมาก ตามหลักฮวงจุ้ยเรียกว่า เหม่งตึ้ง คือลานรับพลัง ประตูรั้วที่ดีจะต้องโล่ง ไม่มีสิ่งปิดบัง หากมีแสงแดดส่องถึง มีลมพัดผ่าน บ้านนั้นจะมีพลังดีเข้ามาในบ้าน

 

หน้าประตูรั้วต้องโล่ง

 

6. หลีกเลี่ยงการวางประตูรั้วในตำแหน่งข้างบ้าน

การวางประตูรั้วไว้ข้างบ้านนั้นถือว่ามีน้อยมาก หากไม่เกิดความจำเป็นจริง ๆ ก็จะไม่มีใครวางประตูรั้วไว้ข้างบ้าน  นอกจากความไม่สะดวกในการเข้า-ออกแล้ว ยังทำให้กระแสเข้าบ้านไม่มี และไม่ดีด้วย

 

ห้ามติดตั้งประตูรั้วไว้ข้างบ้าน

 

7. ประตูรั้วบ้านห้ามมี 2 ประตู

หลักทางฮวงจุ้ยเป็นกฏข้อห้ามสำคัญอีก 1 ข้อในการมีประตูรั้วบ้าน 2 ประตู นั้นจะทำให้เก็บทรัพย์ไม่อยู่ ถือว่ามี 2 ปาก ไม่ควรมีประตูรั้ว 2 ประตูโดยเด็ดขาด

 

ห้ามประตูรั้วบ้านมี 2 ประตู

 

8. ขนาดประตูรั้วควรสมดุลกับตัวบ้าน

การที่จะทำให้กระแสพลังชี่ไหลเข้าบ้านได้อย่างสะดวก ควรดูหลักความสมดุลของตัวบ้านก่อนทำประตูรั้ว หากประตูรั้วใหญ่กว่าตัวบ้าน พลังชี่จะกระจายออก หากทำประตูรั้วเล็กกว้าตัวบ้าน พลังชี่ก็จะไหลเข้ามาไม่สะดวก ทำประตูรั้วให้พอดีกับตัวบ้านจะดีกว่า หรือทำประตูรั้วใหญ่จะดีกว่าเล็ก และนิยมทำประตูรั้วแบบเปิดสองบาน มากกว่าประตูบานเดียว

 

ประตูรั้วต้องสมดุลกับตัวบ้าน

 

9. การกำหนดทิศของประตูรั้วบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ย ทิศที่ดีที่สุดคือ ทิศใต้ เพราะเป็นทิศของทรัพย์หรือโชคลาภ เป็นทิศที่ลมดี ทิศที่ดีรองลงมาคือ ทิศตะวันออก เพราะเป็นทิศมังกรเป็นทิศที่มีแสงแดดส่องเข้าบ้านตอนเช้า ถือว่าดี ส่วนทิศทีไม่ดี คือ ทิศเหนือ เพราะจะนำโรคภัย เป็นทิศที่มีลมผ่านน้อย และทิศที่ไม่ดีอีกหนึ่งทิศคือ ทิศตะวันตก เพราะทำให้บ้านร้อน เนี่องจากมีแดดส่องเข้าบ้านช่วงบ่าย

 

ควรติดตั้งประตูรั้วไว้ทางทิศใต้

 

10. ประตูควรเปิดเข้าหรือเปิดออก

ตามหลักฮวงจุ้ย การเปิดประตูบ้านที่ดี คือการเปิดเข้าคือดีที่สุด เพราะกระแสจะไหลราบรื่น สะดวก แต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะทำประตูแบบเปิดออก เพราะมีการทำประตูเหล็กเพิ่มมาอีกหนึ่งชั้น เพื่อความปลอดภัยในปัจจุบัน แต่หากมองประเด็นเรื่องความปลอดภัยน่าจะสำคัญมากกว่าความสะดวกในการเข้าบ้านมากกว่า

 

ประตูเปิดเข้า ดีกว่าประตูเปิดออก

 

เป็นไงกันบ้างครับ หลังจากอ่านบทความนี้ คงจะได้เทคนิคดีดีในการติดตั้งตำแหน่งของประตูบ้าน เพื่อเสริมความสิริมงคลตามหลักของฮวงจุ้ยได้มากเลยล่ะ ใครที่กำลังจะสร้างบ้าน ก็อย่าลืมนำเทคนิคนี้ ไปปรับแต่งประตูบ้าน เพื่อให้มีโชคลาภ มั่งคั่ง มั่นคง และอย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะครับ อย่าลืมกด Share บทความนี้ ไปหาเพื่อนๆ ที่กำลังจะสร้างบ้าน เพื่อเสริมสิริมงคลกันไปเลยนะครับ