บทสวดมนต์แก้ความฝัน ช่วยให้ฝันร้ายกลายเป็นดี

บทสวดมนต์แก้ฝันร้าย

 

บทสวดมนต์แก้ความฝัน ที่ช่วยให้ฝันร้ายกลายเป็นดี

เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ ต่างก็เคยฝันกันทั้งนั้น หากในคืนวันที่ฝันนั้นเป็นฝันที่ดี เราเองก็จะมีความสุขใจ หรือหากคืนนั้นเป็นฝันร้าย เราก็จะเศร้าใจเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าจะฝันดีหรือร้ายก็ตาม สำหรับบทพระคาถา ยันทุน นี้เป็นพระคาถาช่วยแก้เคล็ดฝันร้าย ช่วยให้ฝันร้ายของคุณทุเลาลง หรือฝันที่ไม่เป็นมงคลช่วยให้เบาบาง โดยให้ท่องหรือให้ทำการภาวนาพระคาถายันทุนนี้ แล้วเรื่องร้ายๆ  ต่างๆ จะกลับกลายเป็นเรื่องดี หรือเรื่องร้ายๆ ต่างๆ จะบรรเทาเบาบางลงได้โดยอัศจรรย์ หรือใช้สำหรับสวดภาวนา เพื่อป้องกันภยันตรายต่างๆ แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี ฝันร้าย หรือฝันไม่เป็นมงคล หรือเกิดอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางไม่ดี ให้สวดพระคาถายันทุนบทนี้ ก็จะเคล็ดแก้ฝันร้ายให้กลับกลายเปลี่ยนเป็นดีขึ้น 

 

ก่อนสวดพระคาถายันทุน ควรตั้งนะโม 3 จบเสียก่อน แล้วกราบ 3 ครั้ง

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3ครั้ง)

 

บทสวดพระคาถายันทุน

ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ 

โยจามะนาโป   สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง อะกันตัง 

พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ

 

ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ  

โยจามะนาโป  สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 

โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

 

หากใครไม่สะดวกที่จะสวดพระคาถานี้ เนื่องจากพระคาถายาว ท่องจำไม่ได้ หรือไม่มีเวลาสวด  ท่านยังสามารถใช้บทสวดมนต์บทสั้น ๆ แทนได้ครับ ดังนี้

 

พุทธัง นิมิตตัง (พุทฺธํ นิมิตฺตํ)

ธัมมัง นิมิตตัง (ธมฺมํ นิมิตฺตํ)

สังมัง นิมิตตัง (สงฺมํ นิมิตฺตํ)

 

นอกจากนี้หากจะมีเคราะห์ร้ายต่างๆ เกิดขึ้นก็สามารถให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคาถานี้ ก็จักบรรเทาอันตรายให้หายสิ้นไปได้ หากหมั่นเจริญภาวนาเป็นประจำจะบังเกิดสิริมงคลลาภยศดียิ่งนัก ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแแต่ฝันดีและประสบโชคลาภกับความฝันนะครับ  หากชื่นชอบบทสวดมนต์นี้ ก็อย่าลืมกด Share ไปให้เพื่อนๆ ได้ท่องกัน เพื่อเสริมศิริมงคลกันเลยครับ ^^